Impressum

Uitgever

Coffema B.V.
Directeur: Leif Nilsson, Leif Fredrik Nilsson
De Weegschaal 11a
5215 MN ‘s-Hertogenbosch

Verantwoordelijk

Coffema B.V.
Contactpersoon: Leif Fredrik Nilsson
De Weegschaal 11a
5215 MN ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: +31 (0)73 6137579
Telefax: +31 (0)73 6142179
E-mail: info@coffema.nl
Internet: www.coffema.nl

BTW-nummer: NL813986497B01
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire zetel: ´s-Hertogenbosch
Handelsregister: KVK Oost Brabant, 24370379

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets aan deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Coffema International GmbH.

We keep your business awake.

×